logo-text
Garantie & Klachten

Klachten betreffende uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na inontvangstneming schriftelijk aangetekend en gemotiveerd bij Compuservice 4 you te worden ingediend; in geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen 24 uur na inontvangstneming.

Garantie afhandeling:
Wanneer u een product wilt aanbieden voor garantie afhandeling dient u contact op te nemen met onze helpdesk op het e-mail adres: info@compuservice4you.nl
Let op!! verstuur NOOIT zonder overleg met ons een defect product retour.

Garantie periode:
Wij geven standaard 2 jaar garantie op alle producten vanaf de dag van aankoop (exclusief verbruiksproducten ).

Garantie voorwaarden:
Een garantie aanvraag dient te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
– Defecte producten dienen in originele onbeschadigde verpakking retour gezonden worden.
– Retourzendingen (ook bij defecten!) dienen degelijk verpakt te zijn.
– Retourzending dient vooraf gemeld te zijn bij ons . (zie garantie afhandeling).
Indien aan één of meerdere punten niet voldaan wordt zal er geen garantie afhandeling plaats vinden en wordt het product op uw kosten retour gezonden.